Centrum Transferu Technologii

StartCentrum Transferu Technologii
Rozwiń

EIT Health Innovation Days on Medical University of Gdansk

EIT Health Innovation Days promuje innowacje medyczne wśród studentów uniwersytetów poprzez programy trwające od jednego do dwóch dni w instytucjach akademickich w całej Europie. Studenci otrzymują wprowadzenie do praktycznych narzędzi innowacji zdrowotnych i pracują w interdyscyplinarnych zespołach, aby stawić czoła prawdziwym wyzwaniom zdrowotnym stawianym przez projekty EIT Health, lokalne organizacje i prywatne korporacje. Zespoły, które odniosą sukces, otrzymają zasoby na opracowanie swoich pomysłów, a uczniowie z regionów, w których funkcjonuje EIT Health, zostaną zachęceni do zaangażowania się w naszą sieć.

Innovation Days skierowane są do wszystkich studentów, absolwentów i doktorantów zainteresowanych innowacjami medycznymi. Między 28 października a 10 listopada partnerzy z sześciu EIT Health Co-Location Centres i 13 RIS Hubs przeprowadzą własne dni innowacji w 32 lokalizacjach na terenie Europy.

Zespoły, które zajmą pierwsze miejsce w każdej z lokalizacji zostaną zaproszone na Winners Event, gdzie spotkają się nawzajem. Podczas tego wydarzenia studenci otrzymają wsparcie i zasoby, aby dalej rozwijać swoje pomysły, a także wezmą udział w szkoleniu z zakresu metodologii innowacji. I-Days to pierwszy krok dla studentów na ścieżce innowacji zdrowotnych. Zachęcają one setki studentów z europejskich CLC do przyłączenia się do sieci EIT Health.

Zarejestruj się na EIT Health Innovation Days w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym


Zarządzanie prawami własności intelektualnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Realizacja polityki własności intelektualnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) koncentruje się na tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy oraz optymalizacji korzyści z wykorzystania praw intelektualnych. W Uczelni kluczowymi jednostkami w procesie transferu technologii i komercjalizacji własności intelektualnej są Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji, Centrum Transferu Technologii, której bezpośrednim zwierzchnikiem jest Prorektor ds. Nauki oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

Głównym celem i zadaniem osób odpowiedzialnych za komercjalizację własności intelektualnej, będącej efektem badań naukowych jest zapewnienie maksymalnej wartości dla gospodarki, społeczeństwa i Uczelni. W celu efektywnego poszukiwania partnerów biznesowych Uczelnia posiada portfolio realizowanych i zakończonych badań o potencjale komercjalizacyjnym, w postaci fiszek projektowych. Niezbędnymi narzędziami do opracowania skutecznej polityki wdrażania wyników badań było ustalenie jasnych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do własności intelektualnej i zasad procesu komercjalizacji badań.Programy realizowane przez Centrum Transferu Technologii

EIT Health Regional Innovation Scheme Hub

EIT_Health_colour_logo.png
EIT_RIS_Color_(Update).jpg
EU_flag_tagline.png


Inkubator Innowacyjności 2.0

Inkubator_Innowacyjności_2.0.jpg