Centrum Transferu Technologii

StartCentrum Transferu Technologii
Rozwiń

Zarządzanie prawami własności intelektualnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Realizacja polityki własności intelektualnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) koncentruje się na tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy oraz optymalizacji korzyści z wykorzystania praw intelektualnych. W Uczelni kluczowymi jednostkami w procesie transferu technologii i komercjalizacji własności intelektualnej są Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji, Centrum Transferu Technologii, której bezpośrednim zwierzchnikiem jest Prorektor ds. Nauki oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

Głównym celem i zadaniem osób odpowiedzialnych za komercjalizację własności intelektualnej, będącej efektem badań naukowych jest zapewnienie maksymalnej wartości dla gospodarki, społeczeństwa i Uczelni. W celu efektywnego poszukiwania partnerów biznesowych Uczelnia posiada portfolio realizowanych i zakończonych badań o potencjale komercjalizacyjnym, w postaci fiszek projektowych. Niezbędnymi narzędziami do opracowania skutecznej polityki wdrażania wyników badań było ustalenie jasnych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do własności intelektualnej i zasad procesu komercjalizacji badań.

Programy realizowane przez Centrum Transferu Technologii

EIT Health Regional Innovation Schame Hub

I searched