BAZA DANYCH NAUKA I BIZNES

StartBAZA DANYCH NAUKA I BIZNES
Rozwiń

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcamy do korzystania z powstałego dzięki zrealizowanemu na naszej Uczelni projektowi „Nauka i Biznes” portalu, za pomocą którego możliwa jest prezentacja potencjału badawczego naszej Uczelni.

Baza służy m.in. wypracowaniu czytelnej oferty i zaprezentowaniu potencjału badawczego naszej Uczelni szerszemu gronu odbiorców, w tym przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą z nami.

Zachęcamy również Państwa do aktualizowania już istniejących danych oraz wprowadzania nowych, dotyczących własnych jednostek.

UWAGA: Przed wprowadzeniem danych dotyczących projektów mających charakter komercyjny, prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Innowacji i Transferu Wiedzy!

Baza jest dostępna pod adresem: Nauka i Biznes

Instrukcja jest dostępna pod adresem: : INSTRUKCJA

Dostęp do bazy mają tylko Kierownicy jednostek naukowych poprzez zarejestrowanie się przy użyciu hasła funkcjonującego w systemie Extranet.

Każdy Kierownik ma możliwość wyznaczenia swojego asystenta (może to być kilka osób), który będzie w jego imieniu aktualizował bazę.

Kontakt w sprawach technicznych, tel. 58 349 17 08

Kontakt w sprawach merytorycznych, tel. 58 349 10 09