Zakres działalności

StartCentrum Innowacji Medycznych Zakres działalności
Rozwiń

Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. – spółka celowa, w której jedynym udziałowcem jest Gdański Uniwersytet Medyczny została wpisana do rejestru KRS 8 stycznia 2015 r.

Spółka celowa w myśli zapisów Ustawy o szkolnictwie wyższym została powołana do zarządzania prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami własności przemysłowej, które mają prowadzić do komercjalizacji wynalazków. Spółka może realizować cel jakim jest komercjalizacja poprzez obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub może tworzyć spółki kapitałowe, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w GUMed.

Zakres działalności:

  • analiza potencjału wdrożeniowego wyników badań naukowych,
  • dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami.
  • negocjowanie warunków udzielania licencji, sprzedaży lub tworzenia spółek spin-off,
  • informowanie otoczenia biznesu o ofercie GUMed,
  • udział w tworzeniu spółek spin-off.