Zakres działalności

StartCentrum Innowacji Medycznych Zakres działalności
Rozwiń

Centrum Innowacji Medycznych


Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. jest spółką celową, w której jedynym udziałowcem jest Gdański Uniwersytet Medyczny została wpisana do rejestru KRS 8 stycznia 2015 r.


Spółka celowa w myśl zapisów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym została powołana do zarządzania prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami własności przemysłowej, które mają prowadzić do komercjalizacji wynalazków. Spółka może realizować cel jakim jest komercjalizacja poprzez obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub może tworzyć spółki kapitałowe, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w GUMed.


Programy współrealizowane przez CIM


Inkubator Innowacyjności 4.0

LOGO_FEU_RP_UE.jpg

μGranty B+R dla przedsiębiorstw

unijne_zestaw_kolor.png

Powołane spółki spin-off

POLTREG_logo_przezoczysty.jpg

detoxed-logo-hor-www.png

gp4search.png