„Innovation Day – innowacyjne projekty realizowane w GUMed”

StartArchiwum„Innovation Day – innowacyj...
Rozwiń

„Innovation Day – innowacyjne projekty realizowane w GUMed” 28.09.2018, budynek AGN

Centrum Transferu Technologii zaprasza do udziału wydarzeniu „Innovation Day – innowacyjne projekty realizowane w GUMed”. Spotkanie naukowców, inwestorów oraz przedstawiciela start-upa ma na celu wymianę wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk z zakresu wdrożeń, i wyzwań związanych z komercjalizacją badań naukowych.

Podczas Innovation Day zaprezentowane zostaną projekty realizowane w ramach programu Inkubator Innowacyjności+. Kierownicy projektów o potencjale wdrożeniowym będą prezentować innowacyjne rozwiązania przedstawicielom funduszy inwestycyjnych. Zaproszeni goście z funduszy inwestycyjnych oraz przedstawiciel start-upa przybliżą tematy związane z pozyskiwaniem funduszy na wdrożenie wynalazków oraz opowiedzą o przykładach komercjalizacji rozwiązań z branży life-science.

Wydarzenie realizowane jest w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+”, projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy kierować do Centrum Transferu Technologii
e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
Z powodu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.