Innowacje

Rozwiń

Centrum Transferu Technologii zaprasza do zgłaszania innowacyjnych rozwiązań (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe).

zal_nr_2_do_Formularz_zgloszenia_informacji_o_wynikach_badan_naukowych.doc (45 KB)