Program II 4.0

Rozwiń
Inkubator_Innowacyjności_2.0.jpg

GUMed uzyskał finansowanie na realizację programu MNiSW pod nazwą “Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Projekt prowadzony jest w Konsorcjum w składzie:
Gdański Uniwersytet Medyczny – Lider Projektu,
Uniwersytet Gdański,
Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

Łączne dofinansowanie programu wynosi 1.9 mln zł.

Okres realizacji projektu trwać będzie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Przedmiotem programu “Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

Naukowcy GUMed będą mogli aplikować o dofinansowania badań B+R, które będą przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych wynalazków. Umożliwi to wyszukanie odpowiednich podmiotów gospodarczych zainteresowanych wprowadzeniem danego rozwiązania na rynek oraz przyczyni się do wzrostu praktycznego zastosowania wyników badań naukowych na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Kontakt

tel. 58 349 10 09
tel. 58 349 11 85
e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
Budynek nr 5, I piętro, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Zapraszamy w godz. 8:30 – 14:30