Morning Health Talks

StartEIT HealthMorning Health Talks
Rozwiń
9 października 2020 r Centrum Transferu Technologii zorganizował debatę w ramach działania EIT Health „Morning Health Talks”.

Morning Health Talks
Morning Health Talks

Morning Health Talks GUMed 2020
Morning Health Talks GUMed 2020

Uczestnikami debaty byli:
Dr Katarzyna Waligóra-Borek (CTT, GUMed)

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, obroniła pracę doktorską na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii, jest autorem kilku publikacji naukowych. Posiada szerokie doświadczenie zdobywane między innymi w Biurze Zarządzania Procesami Grupy LOTOS S.A. Karierę w branży medycznej rozpoczęła od pracy w Banku Tkanek i Komórek, Kliniki Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie transferu technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi. Odpowiada za pozyskane dla Uczelni fundusze krajowe i międzynarodowe w zakresie komercjalizacji innowacyjnych badań naukowych oraz w zakresie pobudzania przedsiębiorczości studentów. Aktywnie uczestniczy w działaniach spółki celowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.
Dr Łukasz Znaniecki (GUMed)

Chirurg naczyniowy, pracownik Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK Gdańsk. W 2018 roku obronił doktorat z zakresu chirurgii naczyniowej zatytułowany “Ocena skutków zamknięcia tętnicy podobojczykowej lewej przy operacjach wewnątrznaczyniowych w obrębie aorty piersiowej” pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Rogowskiego. W roku 2013 uzyskał specjalizację z chirurgii naczyniowej. Główny obszar zainteresowania to choroby aorty piersiowej i brzusznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w chirurgii klasycznej, jak i wewnątrznaczyniowej. Entuzjasta zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Inicjator zastosowania modeli sztucznej inteligencji w diagnostyce chorób aorty. Jest ekspertem merytorycznym i liderem zespołu medycznego UCK, który wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej opracował model automatycznej detekcji tętniaka aorty brzusznej z Tomografii Komputerowej.
Dr Marcin Wylot (Specjalista Analizy Danych)

specjalista analizy danych, konsultant ds. Machine Learning & BigData oraz doradca z obszaru AI z prawie 20-letnim doświadczeniem w przemyśle i środowisku akademickim. Obecnie pracuje nad projektami z zakresu ochrony zdrowia, energii odnawialnej i technologii finansowej. Pomaga różnym międzynarodowym firmom w budowaniu ich produktów opartych na sztucznej inteligencji i przygotowaniach do transformacji danych. Pracował jako naukowiec w TU Berlin oraz w Fraunhofer FOKUS. Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii w 2015 roku. https://mwylot.net
Przemysław Michalak (Tech-ACC)

Absolwent programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum, podczas którego brał udział w bootcampach i serii wykładów na temat innowacji i komercjalizacji na MIT. Obecnie jest współzałożycielem oraz prezesem zarządu startupu z sektora biotech, który komercjalizuje wynalazki zespołu naukowców z Warszawy z obszaru zastosowania enzymów bateriolitycznych w zwalczaniu bakterii opornych na antybiotyki. W swojej karierze odpowiadał przede wszystkim za opracowywanie strategii komercjalizacji i ścieżek finansowania projektów B + R, kończąc na akceleracji start-upów (pozyskiwanie finansowania – publicznego/prywatnego). Był coachem biznesowym w największym europejskim akceleratorze z sektora energii, gdzie odpowiadał za coaching i mentoring przedsiębiorców (innowatorów), pomagając im we wprowadzaniu ich produktów / usług na rynek. Jest także autorem strategii budowy ekosystemu start-upów w branży med-tech dla jednego z polskich miast.
Mikołaj Gurdała (EIT Health Innostars)

Ekspert z bogatym doświadczeniem w dziedzinie funduszy UE, transferu technologii oraz badań i rozwoju, posiada wszechstronną wiedzę w zakresie współpracy międzysektorowej. W EIT Health, jednej z największych międzynarodowych organizacji, zajmujących się innowacyjną medycyną i opieką zdrowotną w Europie, odpowiada za rozwój innowacyjnych projektów łączących uczelnie wyższe, biznes i przemysł. Był jednym ze współzałożycieli tzw. Regionu InnoStars, stworzonego w ramach EIT Health obszaru geograficznego obejmującego kraje rozwijające się w dziedzinie innowacji. Przed dołączeniem do EIT Health Mikołaj Gurdała był dyrektorem i współzałożycielem spółki Flavopharma, a także dyrektorem ds. badań, strategii i rozwoju na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zaprezentowaliśmy podejście klinicystów do wykorzystania sztucznej inteligencji. Doświadczeniami w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań podzielił się specjalista w zakresie Machine Learning. Przybliżyliśmy także możliwości oraz wyzwania w zakresie finansowania projektów z zakresu sztucznej inteligencji.


Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z wydarzenia EIT Health Morning Health Talks 2020 MUG