Nabór projektów (do 14.05.2021 r.)

StartInkubator Innowacyjności 4.0Nabór projektów (do 14.05.2...
Rozwiń
Inkubator_Innowacyjności_2.0.jpg

Centrum Transferu Technologii GUMed ogłasza nabór projektów w programie “Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Termin nadsyłania aplikacji: 14 maja 2021 r.

Dofinansowanie dla projektu o potencjale wdrożeniowym: do kwoty 60 000 PLN

Środki mogą zostać przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, koszty związane z ochroną patentową.
Regulamin naboru projektow w ramach programu Inkubator Innowacyjnosci 4.0 (738 KB)
Zał. nr 1 do Regulaminu naboru projektów - FORMULARZ ZGłOSZENIA PROJEKTU DO PROGRAMU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 (103 KB)
Zał. nr 2 do Regulaminu naboru projektów - Kryteria Wyboru projektów do programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (40,1 KB)

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Kontakt

tel. 58 349 10 09
tel. 58 349 11 85
e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
Budynek nr 5, I piętro, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Zapraszamy w godz. 8:30 – 14:30