INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 - NABÓR PROJEKTÓW

StartAktualnościINKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4....
Rozwiń
Inkubator_Innowacyjności_2.0.jpg

Centrum Transferu Technologii GUMed ogłasza nabór projektów w programie “Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Termin nadsyłania aplikacji: 9 listopada 2020 r.

Dofinansowanie dla projektu o potencjale wdrożeniowym: do kwoty 80 000 PLN

Środki mogą zostać przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, koszty związane z ochroną patentową.
Regulamin_naboru_projektow_w_ramach_programu_Inkubator_Innowacyjnosci_4_0.pdf (420 KB)
Zal_nr_1_do_Regulaminu_naboru_projekt_w_FORMULARZ_ZG_OSZENIA_PROJEKTU_DO_PROGRAMU_INKUBATOR_INNOWACYJNO_CI_4_0.doc (103 KB)
Zal_nr_2_do_Regulaminu_naboru_projekt_w_Kryteria_wyboru_projekt_w_do_programu_Inkubator_Innowacyjno_ci_4_0_.docx (36,7 KB)

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Kontakt

tel. 58 349 10 09
tel. 58 349 11 85
e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
Budynek nr 5, I piętro, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Zapraszamy w godz. 8:30 – 14:30