Aktualności

StartAktualności
Rozwiń

Aktualności

Morning Health Talks
28.09.2020
Morning Health Talks
EIT Health Innovation Days on Medical University of Gdansk
30.08.2020
EIT Health Innovation Days on Medical University of Gdansk
Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER
30.06.2020
Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER
21.05.2019
Gp4Research laureatem EIT Health Start-ups Meet Pharma