EIT Health Innovation Days w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

StartAktualnościEIT Health Innovation Days ...

EIT Health Innovation Days w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

19.10.2020

Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem zainteresowanym innowacjami, weź udział w warsztatach EIT Health Innovation Days (online) organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny

EIT Health Innovation Days
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem zainteresowanym innowacjami, weź udział w warsztatach EIT Health Innovation Days (online) organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny

Termin warsztatów: 23-24.10.2020 Piątek: 14.00-19.00 Sobota: 9.00-17.00

Zarejestruj się do 21.10.2020 (9:00) na EIT Health Innovation Days w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym W wydarzeniu odbędą się warsztaty z zakresu Design thinking oraz Pitching. Całe wydarzenie prowadzone jest w języku angielskim.


EIT Health Innovation Days promuje innowacje medyczne wśród studentów i doktorantów w instytucjach akademickich w całej Europie. Studenci otrzymują wprowadzenie do praktycznych narzędzi innowacji zdrowotnych i pracują w interdyscyplinarnych zespołach, aby stawić czoła prawdziwym wyzwaniom zdrowotnym stawianym przez projekty EIT Health, lokalne organizacje i prywatne korporacje. Zespoły, które odniosą sukces, otrzymają zasoby na opracowanie swoich pomysłów, a uczniowie z regionów, w których funkcjonuje EIT Health, zostaną zachęceni do zaangażowania się w naszą sieć.


Innovation Days skierowane są do wszystkich studentów, absolwentów i doktorantów zainteresowanych innowacjami medycznymi.


Do wygrania nagrody o łącznej wartości 9000 PLN! Zespoły, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają dodatkowe szkolenie w zakresie innowacji wraz z certyfikatem oraz nagrody pieniężne.

Agenda wydarzenia

23.10.2020 14.00-19.00
14.00 – 14.10 Opening
14.10 – 14.25 Success story: start-up
14.25 – 16.40 Design Thinking
16.40 – 16.55 Break
16.55 – 19.00 Design Thinking

24.10.2020 9.00- 17.00
09.00 – 10.45 Design Thinking
10.45 – 11.00 Speaker presentation about investment funds
11.00 – 11.15 Break
11.15 – 13.15 Pitching workshop
13.15 – 13.30 Break
13.30 – 14.45 Pitching workshop with mentors
14.45 – 15.00 Break
15.00 – 16.30 Pitch deck in front of jury
16.30 – 17.00 Jury deliberations and award ceremony

idays
idays
Relacja z poprzedniej edycji Innovation Days 2019.


Zarządzanie prawami własności intelektualnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Realizacja polityki własności intelektualnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) koncentruje się na tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy oraz optymalizacji korzyści z wykorzystania praw intelektualnych. W Uczelni kluczowymi jednostkami w procesie transferu technologii i komercjalizacji własności intelektualnej są Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji, Centrum Transferu Technologii, której bezpośrednim zwierzchnikiem jest Prorektor ds. Nauki oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

Głównym celem i zadaniem osób odpowiedzialnych za komercjalizację własności intelektualnej, będącej efektem badań naukowych jest zapewnienie maksymalnej wartości dla gospodarki, społeczeństwa i Uczelni. W celu efektywnego poszukiwania partnerów biznesowych Uczelnia posiada portfolio realizowanych i zakończonych badań o potencjale komercjalizacyjnym, w postaci fiszek projektowych. Niezbędnymi narzędziami do opracowania skutecznej polityki wdrażania wyników badań było ustalenie jasnych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do własności intelektualnej i zasad procesu komercjalizacji badań.


Programy realizowane przez Centrum Transferu Technologii

p= EIT Health Regional Innovation Scheme Hub

EIT_Health_colour_logo.png
EIT_RIS_Color_(Update).jpg
EU_flag_tagline.png

Inkubator Innowacyjności 2.0

Inkubator_Innowacyjności_2.0.jpg