Gp4Research laureatem EIT Health Start-ups Meet Pharma

StartAktualnościGp4Research laureatem EIT H...

Gp4Research laureatem EIT Health Start-ups Meet Pharma

21.05.2019

Spółka spin-off uczelni laureatem konkursu organizowanym przez EIT Health


logo_tagline.png


Gp4Research – jedna ze spółek spin-off GUMed została laureatem pierwszego konkursu „2019 EIT Health Start-ups Meet Pharma” dedykowanego dla zespołów projektowych i start-upów chcących wesprzeć kluczowych partnerów farmaceutycznych tj. Amgen, Bayer, Ferrer, Johnson & Johnson i UCB Biosciences, w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów wymagających przewlekłej opieki zdrowotnej.Podmioty zainteresowane tym działaniem musiały stawić czoła pięciu wyzwaniom badawczym:

1. Zapewnienie właściwej diagnozy we właściwym momencie – Reumatoidalne zapalenie stawów
2. Program wsparcia pacjenta oparty na telemedycynie
3. Choroba Parkinsona – Jak poprawić zarządzanie „zużywającymi się” epizodami ruchowymi (dyskinezami, dystoniami)
4. Tworzenie platformy pomiarowej biomarkerów
5. Pomiar zdrowia skóry w ocenie skuteczności leczenia i zdolności do przewidywania zaostrzeń w warunkach takich jak atopowe zapalenie skóry i przewlekła spontaniczna pokrzywka.


Gp4research sp. z o.o. odpowiedziała na wyzwanie firmy Bayer AG obejmujące program wsparcia pacjenta oparty na telemedycynie. Zaproponowane w konkursie rozwiązanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu farmaceutycznego na nowe podejście do prowadzenia badań klinicznych. Pomysł Gp4research sp. z o.o. wyrósł na bazie wielu lat doświadczeń i zaangażowania zespołu projektowego. Gp4research sp. z o.o. od lat realizuje wdrożenie modelu badań, w którym w to centrum uwagi znajduje się właśnie pacjent i jego dobrostan. Model ten, określany jako “patient-centred approach”, ma zapewnić maksymalny komfort pacjenta w trakcie jego uczestnictwa w badaniu klinicznym. Badania ukierunkowane na pacjenta znacząco poprawiają rekrutację i retencję uczestników badań, co wpływa na obniżenie kosztów prowadzonych projektów. Ponadto głównym priorytetem dla Gp4research jest zadbanie o maksymalny komfort dla uczestnika badania klinicznego, przy udziale lekarzy rodzinnych i pielęgniarek danego pacjenta, których to pacjent darzy od wielu lat szacunkiem i zaufaniem.

Misja spółki spin-off wpisuje się w kluczowe obszary wsparcia udzielanego przez EIT Health. Gp4research sp. z o.o., na zgłoszone do konkursu rozwiązanie, otrzymało wsparcie w wysokości 10 000 euro, które zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i dostępu do usług mentorskich oraz sieci networkingowej EIT Health.

Gdański Uniwersytet Medyczny wspiera działania i rozwój Gp4research sp. z o.o. w obszarze spersonalizowanych badań klinicznych. Spółka dwa lata temu podjęła rozmowy w zakresie bliższej współpracy z GUMed w jej wyniku w dn. 27 czerwca 2017r. spółka celowa GUMed Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o. objęła mniejszościowe udziały w GP4research sp. z o.o. Ta forma partnerstwa otworzyła nowe obszary współpracy, m. in. w zakresie programu EIT Health.Więcej informacji na stronie 2019 EIT Health start-ups meet pharma


logo_do_art..jpg