Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER

StartAktualnościAkademia Efektywnych Badań ...

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER

30.06.2020

Naukowcy GUMed wzięli udział w Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER


Zakończyła się pierwsza edycja Akademii, której celem jest podnoszenie świadomości polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych oraz pracowników ośrodków naukowo-badawczych i centrów transferu technologii polskich ośrodków akademickich w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co będzie miało wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym.


Zarys tematyczny przeprowadzonych warsztatów:

  • Komercjalizacja wyników badań naukowych (w tym: strategie, planowanie, finansowanie),
  • Ochrona własności intelektualnej (w tym: strategie, zakres, procedury, finansowanie),
  • Regulacje i obowiązujące przepisy,
  • Basic research (w tym: zasady, trendy w odkrywaniu nowych leków, cel terapeutyczny),
  • Preclinical — Drug discovery and development – (w tym: wybór kandydatów na lek, wybór związku wiodącego, badania in silico, in vitro, in vivo, farmakodynamika, farmakokinetyka, toksykologia).


    Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego wydarzenie: Akademia 2020

[z: 73868]