Przewidywanie przebiegu raka piersi na podstawie płynnej biopsji

Przewidywanie przebiegu raka piersi na podstawie płynnej biopsji

17.05.2019

Przedmiotem projektu jest nowoczesna metoda przewidywania przebiegu raka piersi na podstawie komórek ilowanych z płynnej biopsji.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Bezpośrednimi mediatorami w procesie przerzutowania są krążące komórki nowotworowe (CTC), które zostały uwolnione z guza pierwotnego i przedostały się do krwi obwodowejchorego. Nowoczesna metoda nieinwazyjnego badania komórek nowotworowych u pacjentów onkologicznych-płynna biopsja -polega na pobraniu próbki krwi i ocenie obecności oraz ewentualnej dalszej analizie molekularnej wykrytych komórek nowotworowych. Naukowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali ulepszoną metodę identyfikacji krążących komórek nowotworowych izolowanych z płynnej biopsji pozwalającą stwierdzić obecność CTC oraz scharakteryzować ich profil genetyczny na podstawie wybranych markerów molekularnych. Wyjątkowość metody polega na tym, że w odróżnieniu od innych opracowanych metod, wychwytuje w szczególności komórki o wyjątkowo agresywnym typie mezenchymalnym lub macierzystym. Metoda ta ma wspomóc dobór leczenia i ocenę rokowania u chorych z wczesnym rakiem piersi. Taki wynalazek jest ogromną szansą na polepszenie skuteczności i zmniejszenie kosztów leczenia raka piersi.


Więcej informacji o projekcie w załączonym pliku poniżej:

Przewidywanie przebiegu raka piersi na podstawie płynnej biopsji (509 KB)