Nowy koniugat wankomycyny i transportanu 10 do zastosowania w leczeniu p...

Nowy koniugat wankomycyny i transportanu 10 do zastosowania w leczeniu przeciwbakteryjnym

12.09.2020

Przedmiotem projektu jest koniugat wankomycyny i transportanu 10 do zastosowania w leczeniu przeciwbakteryjnym

Proponowany innowacyjny biokoniugat stanowi połączenie powszechnie znanego antybiotyku wankomycyny z białkiem transportującym -transportanem10(Van-TP10). ZwiązekVan-TP10 może być stosowany w leczeniu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które stanowi poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny współczesnej medycyny. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oprócz bezpośredniego zagrożenia życia może prowadzić do trwałych następstw, które wiążą się z ograniczeniem sprawności umysłowej i fizycznej. Może być wywoływane przez wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty, jednak najpoważniejsze, ze względu na częstość występowania i ciężkość przebiegu, są zakażenia bakteryjne. Z danych epidemiologicznych wynika, że zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest w dalszym ciągu jedną z najczęstszych przyczyn zachorowalności i śmiertelnościu dzieci. W procesie leczenia bakteryjnego zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych kluczowy jest odpowiedni dobór antybiotyku, który przenikawraz z krwią do mózgu. Opracowany nowy koniugat charakteryzuje się ulepszoną przenikalnością do płynu mózgowo-rdzeniowego w stosunku do innych znanych antybiotyków.


Więcej informacji o projekcie w załączonym pliku poniżej:

Nowy koniugat wankomycyny i transportanu 10 do zastosowania w leczeniu przeciwbakteryjnym (571 KB)