μGranty B+R dla przedsiębiorstw

StartCentrum Innowacji Medycznych μGranty B+R dla przedsiębi...
Rozwiń
logo.png


Dofinansowanie unijne projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w kwocie blisko 18,7 mln zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. będzie realizować działania w ramach projektu w kwocie 2,5 mln zł. Konsorcjum dysponuje łącznie kilkudziesięcioma ekspertami – naukowcami z różnych dziedzin, którzy będą wspomagać przedsiębiorców aplikujących o granty oraz weryfikować ich plany i pomysły badawczo-rozwojowe.
Działania konsorcjum jako operatora będą polegały na oferowaniu przedsiębiorcom bezzwrotnego wsparcia w formie grantów w wysokości do 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usług badawczo-rozwojowych (B+R), świadczonych przez wybranego przez przedsiębiorcę usługodawcę. Oprócz przyznawania grantów system wsparcia będzie oferował przedsiębiorcom dodatkową pomoc. Będą dostępne wstępne konsultacje, pomagające sprecyzować zakres potrzebnej usługi oraz zidentyfikować potencjalnego usługodawcę. Zostanie stworzony regularnie aktualizowany katalog dziedzin badawczych oraz potencjalnych usługodawców, których oferta będzie weryfikowana przez operatora systemu.
Projekty badawczo-rozwojowe obarczone są większym ryzykiem niż innego rodzaju projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, co stanowi często czynnik zniechęcający do ich podejmowania i realizacji. Grant pozwoli obniżyć to ryzyko, dzięki dofinansowaniu możliwości zweryfikowania pomysłu firmy poprzez przeprowadzenie wstępnych badań i dostarczenie kompetentnej wiedzy eksperckiej wybranego usługodawcy odnośnie perspektyw rynkowego wdrożenia danej technologii w postaci produktu czy usługi. Dzięki usłudze B+R sfinansowanej przy pomocy grantu oraz dodatkowemu wsparciu operatora systemu i partnerów, przedsiębiorca będzie mógł w kolejnym kroku przejść do realizacji prac B+R w pełnym wymiarze, z własnych środków lub ubiegając się o inne źródła dofinansowania, w tym te, które będą dostępne z funduszy europejskich w latach 2021-2027.


unijne_zestaw_kolor.png

Partnerzy

EXCENTO-logo.png

transbalt-300x168-new.png

rigp-logo-300x135.png