Wyniki programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (I nabór)

StartInkubator Innowacyjności 4.0Wyniki programu Inkubator I...
Rozwiń

Wyniki programu II 4.0


LOGO_FEU_RP_UE.jpg

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W konkursie złożono 15 aplikacji.
Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne.

Po dokonaniu oceny merytorycznej projektów, Komitet Inwestycyjny podjął decyzję o skierowaniu do finansowania następujących projektów:

1. Nanopłatki grafenu jako nośnik wybranych leków przeciwnowotworowych w terapii miejscowej guzów złośliwych.
Kierownik projektu: dr hab. n.med. Magdalena Górska-Ponikowska, prof. uczelni,
Jednostka: Katedra i Zakład Chemii Medycznej

2. Wdrożenie oprogramowania integrującego zarządzanie kolekcjami materiału biologicznego z eksploracją danych molekularnych i klinicznych, w tym obrazowych.
Kierownik projektu: dr Jakub Mieczkowski,
Jednostka: Laboratorium Medycyny 3P

3. Metoda i urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego.
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jacek Zieliński, prof. Uczelni
Jednostka: Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej

4. Opracowanie zestawu diagnostycznego do oceny ryzyka rozwoju zakażenia u pacjentów z bakteriurią.
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Jarzembowski
Jednostka: Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

5. Zastosowanie „wkładki KR” do wewnątrz ustnej terapii podciśnieniowej po zabiegach rekonstrukcji podniebienia u dzieci leczonych operacyjnie z powodu rozszczepu podniebienia.
Kierownik projektu: dr Karolina Kondej
Jednostka: Klinika Chirurgii Plastycznej

6. Zastosowanie elektronicznego systemu monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca.
Kierownik projektu: lek. Ewa Pawłowska
Jednostka: Katedra Onkologii i Radioterapii

7. Nowe polimerowe systemy uwalniania substancji aktywnych otrzymywane metodą druku 3D do zastosowania jako opatrunki wspomagające gojenie zakażonych ran
Kierownik projektu: dr n.med. inż. Milena Deptuła
Jednostka: Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Zakład Embriologii

Dofinansowanie dla projektów zostanie przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz koszty związane z ochroną patentową.

Kontakt

tel. 58 349 10 09
e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
Budynek nr 5, I piętro, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Zapraszamy w godz. 8:00 – 15:00


GUMED_CTT_logo_kolor.png