Europejski Instytut Innowacji i Technologii

StartEIT HealthEuropejski Instytut Innowac...
Rozwiń

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest organem utworzonym przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT stanowi integralną część programu Horizon 2020 oraz Horizon Europe. Wspiera rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw ogólnoeuropejskich wśród czołowych przedsiębiorstw, laboratoriów badawczych i innych firm.

EIT_logo.jpg

EIT: https://eit.europa.eu

EIT Health: https://eithealth.eu/

Gdański Uniwersytet Medyczny dołączył do EIT Health ‒ europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego pracującego na rzecz rozwoju innowacji w medycynie i opiece zdrowotnej.

Partnerstwo otwiera drogę do szerokiej współpracy obu organizacji z EIT Health oraz 150 najważniejszymi instytucjami, firmami i uczelniami w Europie. Wśród partnerów EIT Health jest m.in. Uniwersytet w Sorbonie, GE Healthcare, Instytut Karolinska, Astra Zeneca, Roche, Sanofi, Siemens, Uniwersytet Techniczny w Delft, Comarch, Philips, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Przystąpienie do EIT Health jako Partner otwiera dodatkowe możliwości rozwoju w zakresie aplikowania do innowacyjnych projektów badawczych realizowanych w międzynarodowych zespołach. Projekty o wymiarze naukowo-gospodarczym mają wpływ na wzmocnienie współpracy akademicko-przedsiębiorczej, jak również wpływają na rozwój w zakresie opieki zdrowotnej. Dotychczasowe działania uczelni jako EIT Health Hub pozwoliły na większe zaangażowanie studentów oraz doktorantów GUMed w obszarze przedsiębiorczości. Aktywności skupiały się na szkoleniach oraz warsztatach ukierunkowanych na potrzeby społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji w obszarze komercjalizacji wyników badań.

Kontakt

dr inż. Magdalena Śliwińska-Bartel
Koordynator Projektu EIT Health
e-mail: magdalena.sliwinska-bartel@gumed.edu.pl tel./fax 58 349 10 09

Magdalena Śliwińska-Bartel
Magdalena Śliwińska-Bartel