EIT Health Innovation Days (i-Days)

Rozwiń

EIT Health Innovation Days promuje innowacje medyczne wśród studentów uniwersytetów poprzez programy trwające od jednego do dwóch dni w instytucjach akademickich w całej Europie. Studenci otrzymują wprowadzenie do praktycznych narzędzi innowacji zdrowotnych i pracują w interdyscyplinarnych zespołach, aby stawić czoła prawdziwym wyzwaniom zdrowotnym stawianym przez projekty EIT Health, lokalne organizacje i prywatne korporacje. Zespoły, które odniosą sukces, otrzymają zasoby na opracowanie swoich pomysłów, a uczniowie z regionów, w których funkcjonuje EIT Health, zostaną zachęceni do zaangażowania się w naszą sieć. Innovation Days skierowane są do wszystkich studentów, absolwentów i doktorantów zainteresowanych innowacjami medycznymi.

Celem wydarzenia jest przyczynienie się do podnoszenia umiejętności przedsiębiorczych oraz społecznych wśród studentów i doktorantów, ale przede wszystkim do kreowania współpracy na poziomie interdyscyplinarnym w zakresie innowacji medycznych. Formuła warsztatów w formie hackatonu pozwala uczestnikom na kreowanie pomysłów w losowych grupach, w których ważny jest element zaskoczenia oraz zróżnicowanie pod względem kompetencji.

Zespoły, które zajmą pierwsze miejsce w każdej z lokalizacji zostaną zaproszone na Winners Event, gdzie spotkają się nawzajem. Podczas tego wydarzenia studenci otrzymają wsparcie i zasoby, aby dalej rozwijać swoje pomysły, a także wezmą udział w szkoleniu z zakresu metodologii innowacji. I-Days to pierwszy krok dla studentów na ścieżce innowacji zdrowotnych. Zachęcają one setki studentów z europejskich CLC do przyłączenia się do sieci EIT Health.