WEBINAR: I SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE I Jak pozyskać dofinansowanie d...

StartAktualnościWEBINAR: I SPOTKANIE INFORM...

WEBINAR: I SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE I Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?

16.04.2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar „I SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE I Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?”

WEBINAR: I SPOTKANIE INFORMACYJNE ONLINE I Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?

Data: 29 kwietnia 2021r. godz. 10:00-12:15 (online)

Bezpłatne zapisy w linku

Rejestracja do: 29 kwietnia 2021r.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza serdecznie zapraszają pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjno – promocyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo – rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.
“μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.Plan spotkania:

10:00 Powitanie

10:05-10:15 Źródła informacji o funduszach europejskich – Maciej Frączek, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku/ Agencja Rozwoju Pomorza SA

10:15-12:00 Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu “μGranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw”:

– typy beneficjentów;
– preferowane projekty;
– poziom dofinansowania;
– kwalifikowalność wydatków;
– pomoc publiczna w projektach;
– zasady składania wniosków o dofinansowanie;
– kryteria oceny projektów;
– wybór projektów i podpisanie umów.

12:00-12:15 Dyskusja, czas na zadawanie pytań


Więcej informacji nt. projektu “μGranty B+R dla przedsiębiorstw” znajdziesz: mikrogranty.com.pl


unijne_zestaw_kolor.png