Światowy dzień własności intelektualnej

StartAktualnościŚwiatowy dzień własności in...

Światowy dzień własności intelektualnej

23.04.2021

CITTRU UJ (PACTT) wraz z UOTT UW (PACTT) organizują wspólne wydarzenie w ramach obchodów światowego dnia własności intelektualnej. “Prawne aspekty udostępniania danych badawczych” i “ABC własności intelektualnej w trakcie studiów” to 2 interesujące tematy, o których będą mówić eksperci w swoich dziedzinach.

AGENDA

29.04.2021 r. godz. 13.25-17.00
13.25-13.30 Przywitanie uczestników
13.30-15.00 Prawne aspekty udostępniania danych badawczych, dr Krzysztof Siewicz (ICM UW)
15.00-15.30 Przerwa
15.30-17.00 ABC własności intelektualnej w trakcie studiów, dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska (Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ)

Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

dr Krzysztof Siewicz

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Przedmiotem wystąpienia będzie przedstawienie podstawowych informacji o danych badawczych jako przedmiotu regulacji prawnej. Omówione zostaną konsekwencje dla korzystania i udostępniania danych wynikające ze współwystępowania w ramach jednego zbioru danych różnych reżimów ochrony, przynależnej często różnym podmiotom. Poruszone zostaną kwestie relacji pomiędzy otwartością a komercjalizacją. Ponadto, przedstawione zostaną narzędzia służące do otwierania dostępu do danych badawczych w postaci wolnych i otwartych licencji.


ABC własności intelektualnej w trakcie studiów

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

Szkolenie ma na celu zapoznanie studentów i doktorantów z zasadami ochrony i respektowania praw własności intelektualnej w trakcie studiów, w tym szczególności przy przygotowywaniu prac dyplomowych. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedź na istotne pytania związane z zabezpieczeniem ich interesów jako autorów oraz nienaruszaniem praw innych twórców w związku z korzystaniem z cudzych utworów w trakcie procesu edukacji, oraz prowadzenia badań. W szczególności dowiedzą się: kto uzyskuje prawa własności intelektualnej do prac studentów i doktorantów tworzonych w ramach studiów (utworów, prac magisterskich, programów komputerowych), jak przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe, żeby uniknąć plagiatu, w jaki sposób oznaczać swoje i cudze autorstwo na utworach. Przekazywana wiedza będzie poparta praktycznymi przykładami.

Światowy_dzień_IP.jpg

Więcej informacji znajdziesz na stronie UPRP oraz PACTT