Sposób izolacji amin biogennych z materiału biologicznego

Sposób izolacji amin biogennych z materiału biologicznego

18.05.2021

Opracowano nowy sposób izolacji amin biogennych z materiału biologicznego, który wykorzystuje ciecze jonowe do mikroekstrakcji w fazie stałej amin biogennych przed ich rozdzieleniem za pomocą miceralno-elektrokinetycznej chromatografii sprzężonej z detektorem spektrofotometrycznym UV/VIS.


Więcej informacji o projekcie w załączonym pliku poniżej:

Sposób izolacji amin biogennych z materiału biologicznego (739 KB)