Unikalny model dialogu na linii biznes – nauka – biznes

StartCentrum Innowacji Medycznych Unikalny model dialogu na l...
Rozwiń
grafika_wywiady_1.1(3)_ost.jpg

Cztery największe trójmiejskie uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski w Gdyni z inicjatywy Porozumienia Spółek Celowych podejmują współpracę w ramach nowego działania pn. „Odkrywamy potrzeby firm na innowacje”, służącemu rozwojowi współpracy w lokalnym ekosystemie innowacji. Głównym zadaniem partnerskich szkół wyższych jest przeprowadzenie 30 wywiadów z regionalnymi firmami, celem zrozumienia potrzeb pomorskich przedsiębiorstw, identyfikacji ich potencjału innowacyjnego oraz oceny barier uniemożliwiających wzrost tego potencjału.

Identyfikacja wyzwań przed jakimi stoją dziś przedsiębiorcy oraz diagnoza istniejących ograniczeń rozwoju ekosystemu innowacji pozwoli na kreowanie nowych rozwiązań w obrębie produktów, usług, procesów, metod marketingowych czy organizacyjnych. To z kolei przyczyni się do intensyfikacji działań wpływających na rozwój innowacyjnych firm, ekspansję zagraniczną lokalnych przedsiębiorców oraz rozwój gospodarczy i społeczny.
W ramach działania pn. „Odkrywamy potrzeby firm na innowacje” eksperci naukowi reprezentujący wszystkie cztery uczelnie – GUMed, PG, UG i UMG , zamierzają przeprowadzić wywiady moderowane z kadrą zarządzającą wybranych 30 przedsiębiorstw Pomorza, których działalność wpisuje się w strategiczne sektory gospodarki naszego województwa. Indywidualne spotkania z kadrą zarządzającą zostaną zaplanowane przez konsultantów z uczelni dokonujących monitoringu firm do wywiadów. To pozwoli na wstępne pozyskanie wiedzy na temat firm zainteresowanych nowym rodzajem współpracy proponowanym przez uczelnie, przygotowanie harmonogramu spotkań, dobór ekspertów prowadzących rozmowy w danym obszarze oraz usprawni przygotowanie kart wywiadu dla firm biorących udział w przedsięwzięciu. W trakcie rozmów eksperci z uczelni będą identyfikowali tematy, wyzwania i priorytetowe potrzeby ambitnych przedsiębiorców zarządzających firmami z naszego regionu. Trójmiejskie uczelnie połączą swoje kompetencje i siły, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom, które stoją przed przedsiębiorstwami w dobie pandemii i odradzającej się gospodarki. Uczelnie są także gotowe na problematykę obejmującą różne ważne dla firm obszary wpisujące się w szczególności w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Otwarcie się firm na uczelnie i nowy rodzaj komunikacji na linii biznes – nauka – biznes unikalnej w skali naszego regionu wzmocni wzajemne relacje, pozwoli na dopasowanie nowych narzędzi wsparcia biznesu oraz zwiększy szanse na ich wykorzystanie poprzez rozwój innowacji.