Wyniki programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (II nabór)

StartInkubator Innowacyjności 4.0Wyniki programu Inkubator I...
Rozwiń

Wyniki programu II 4.0


LOGO_FEU_RP_UE.jpg

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach kolejnego naboru złożono 7 aplikacji.
Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne.

Po dokonaniu oceny merytorycznej projektów, Komitet Inwestycyjny podjął decyzję o skierowaniu do finansowania projektu:

1. Aplikacja mobilna dla dzieci z zaparciami czynnościowymi oraz dla ich rodziców/opiekunów
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar,
Jednostka: Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia DzieciDofinansowanie dla projektu zostanie przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych, w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanego rozwiązania, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz koszty związane z ochroną patentową.

Kontakt

tel. 58 349 10 09
e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
Budynek nr 5, I piętro, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Zapraszamy w godz. 8:00 – 15:00


GUMED_CTT_logo_kolor.png