Poszukiwani eksperci merytoryczni do projektu Mikrogranty

StartCentrum Innowacji Medycznych Poszukiwani eksperci meryto...
Rozwiń
nabór_eksperci_merytoryczni_2.png


Rozpoczął się nabór na ekspertów merytorycznych w projekcie realizowanym przez Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o. we współpracy z Excento sp. z o.o., Univentum Labs sp. z o.o. i Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza.

W ramach projektu przedsiębiorcom z województwa pomorskiego zostanie udzielone bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych, a rolą eksperta merytorycznego będzie wsparcie przedsiębiorcy w wyszukaniu optymalnego rozwiązania problemu badawczego oraz opisaniu go w sposób precyzyjny i szczegółowy w odpowiednio skonstruowanej karcie projektu i agendzie badawczej. Ekspert będzie również odpowiedzialny za ocenę innowacyjności i zgodności projektu z kryteriami formalnymi.

Nabór ekspertów prowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Do współpracy zostaną zaproszeni kandydaci, którzy zdobędą największą ilość punktów w ogłoszonym konkursie niezależnie dla każdego obszaru ISP.

Dokumentacja związana z postępowaniem znajduje się na platformie https://platformazakupowa.pl/transakcja/494747

Wszelkie informacje na temat naboru można znaleźć na stronie http://mikrogranty.com.pl lub bezpośrednio u koordynatorki projektu Katarzyny Foryś-Lipiec pod numerem telefonu 58 349 10 09 lub adresem mailowym katarzyna.forys@gumed.edu.pl