WEBINAR: Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczeki...

StartAktualnościWEBINAR: Od pomysłu do prod...

WEBINAR: Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł?

15.10.2021

uG_Webinar_FBfeed_1200x628px_EDIT_RDY.png

Jak stworzyć produkt, który znajdzie zastosowanie w przemyśle? Tego dowiecie się z webinaru: „Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł?”. Podczas webinaru odbędzie się prelekcja dra Daniela Kraszewskiego oraz rozmowa z prof. Robertem Tylingo.


Termin: 25 października (poniedziałek), godz. 11.00-13.30 (online)

Bezpłatne zapisy w *linku

Agenda:

11.00-11.05 Przywitanie. Mateusz Puchalski

11.05-12.20 Uważaj na „MISIE wydaje…”, czyli gdzie szukać przestrzeni dla innowacji produktowej. dr Daniel Kraszewski

12.20-12.35 Q&A do prelekcji

12.35-13.05 99 porażek i 1 sukces – rozmowa z prof. Robertem Tylingo. Mateusz Puchalski

13.05-13.25 Możliwości współpracy z biznesem w ramach projektu uGranty B+R dla przedsiębiorstw. Piotr Markowski

13.25-13.30 Zakończenie.

Uważaj na „MISIE wydaje…”, czyli gdzie szukać przestrzeni dla innowacji produktowej.

W oparciu o przykłady innowacji w produktach rozważymy ich źródła i klasyfikacje by móc je stosować we własnych projektach. Szukając pomocy w osiąganiu innowacji zagłębimy się w role projektantów wzornictwa i innych interesariuszy w projektach rozwojowych. Spojrzymy również na to jak sami zakładamy pułapki, które ograniczają nasze możliwości dostrzeżenia potencjału innowacji.

W programie m.in.:
  • analizy kilkudziesięciu innowacyjnych produktów
  • wyodrębnienie przestrzeni w których kryją się innowacje w produktach
  • role projektanta i wzornictwa w projektach B+R
  • omówienie typów i źródeł innowacji produktowej
  • metody analizy potencjału innowacyjności.

Dr Daniel Kraszewski

Projektant produktów, konstruktor, badacz i konsultant innowacji. Założyciel studia projektowego Aleto.design gdzie tworzy produkty i rozwija nowe technologie. Przez ponad dekadę studiował, praktykował i badał design w Wielkiej Brytanii. Rozwijał produkty dla takich marek jak Dyson i Andiamo. Doktoryzował się na wydziale Design and Creative Arts na Uniwersytecie w Loughborough, gdzie badał strategie i praktyki projektowania nastawione na radykalną innowację. Wykładowca zagadnień i praktyk projektowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (Hiszpania, Wielka Brytania). Pracował w centrach B+R, startup-ach technologicznych i agencjach konsultingowych. Doradza m.in. w zakresie innowacji, wzornictwa, rozwoju i wdrażania nowych produktów, metodyki projektowania oraz nowych technologii, w tym druku 3d.

99 porażek i 1 sukces – rozmowa z prof. Robertem Tylingo.

Korzystając z doświadczenia twórcy wielu wdrożonych do biznesu wynalazków, podejmiemy tematy ryzyka w projektach badawczo-rozwojowych, współpracy z przedsiębiorstwami oraz uzależnienie rozwoju wynalazków od finansowania. Zweryfikujemy gdzie warto szukać ludzi do współpracy oraz jak przeanalizować, czy opłaca się dalej inwestować w nasz projekt.

Odpowiemy na pytania:
  • Jaka jest rola konstruktywnej (samo)krytyki?
  • Jak połączyć w sobie funkcje naukowca, biznesmena i dydaktyka?
  • Co zrobić, gdy pierwotny pomysł nie działa, jak znaleźć alternatywę dla wyników naszych prac?

Dr hab. inż. Robert Tylingo

Profesor Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie reologii oraz chemii biopolimerów. Specjalista w dziedzinie racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających podczas przetwórstwa surowców pochodzenia morskiego, w tym kolagenu, żelatyny, białek niekolagenowych, hydrolizatów białkowych, oleju rybnego i chitozanu. Współtwórca technologii Hydrożelu Chitozanu. Autor kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach JCR, monografii z zakresu chemii i technologii żywności, systemów jakości stosowanych w przemyśle spożywczym. Naukowiec ściśle współpracujący z przemysłem. Autor licznych wdrożeń i opracowań technologicznych realizowanych przy współpracy z partnerem przemysłowym. Kierownik ds. Badań i Rozwoju w Chitone sp. z o.o. gdzie odpowiada za całokształt opracowania technologii wytwarzania technologii ChitoVelum® oraz ChitoVelum® PRO, ich skalowania i identyfikację nowych zastosowań.

Na koniec Piotr Markowski – kierownik Projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” opowie o głównych założeniach Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem roli zespołów naukowych, które będą w Projekcie pełnić rolę wykonawców prac B+R zlecanych przez grantobiorców (firmy, biznes).

Spotkanie poprowadzi Mateusz Puchalski, broker innowacji Politechniki Gdańskiej.

Nie czekaj i zarezerwuj swoje miejsce! Dołącz do wydarzenia.

Partnerzy wydarzenia:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Univentum Labs sp. z o.o. oraz Centrum Innowacji Medycznych sp. z o. o.

Projekt μGranty B+R dla przedsiębiorstw jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

unijne_zestaw_kolor.png