Uczelniane wynalazki na targach EUROBIOTECH 2022 w Krakowie

StartAktualnościUczelniane wynalazki na tar...

Uczelniane wynalazki na targach EUROBIOTECH 2022 w Krakowie

8.07.2022

loga.jpg
euro.png

Podczas targów EUROBIOTECH 2022  przedstawiciele Centrum Transferu Technologii GUMed i Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o. (spółki celowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) zaprezentowali know-how, technologie oraz innowacyjne projekty realizowane przez naukowców GUMed. Wydarzenie zorganizowane przez Targi w Krakowie odbyło się w dniach 20-22 czerwca w Krakowie. W jego trakcie przedsiębiorcy mogli zapoznać się z ofertą technologiczną 19 wystawców  z Polski i Europy. Ponadto podczas towarzyszących targom jak i konferencji  paneli dyskusyjnych oraz w specjalnie wydzielonych strefach networkingowych wymieniano się doświadczeniami na temat rozwoju, komercjalizacji oraz współpracy ze środowiskiem biznesu w zakresie innowacyjnych projektów realizowanych na uczelniach. 


promocja.jpgOd lewej: Karolina Irmgard Kądziela z Centrum Transferu Technologii, prof. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Marcin Stolarek z Centrum Innowacji Medycznych.


Na targach zaprezentowano 6 wynalazków powstałych w wyniku finansowania z Inkubatora Innowacyjności 4.0 -  projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

Aplikację mobilną wspomagającą leczenie oraz  edukację  dzieci z zaparciami czynnościowymi oraz ich rodziców/ opiekunów.

Twórcy: dr hab. Katarzyna Plata-Nazar, lek. Julia Leszkowicz z Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci.

Bio3P – oprogramowanie służące do gromadzenia, zarządzania i przetwarzania danych o pacjentach, dawcach i  materiale biologicznym, jak również zarządzania całymi kolekcjami biologicznymi i ich składowania.

Twórcy: dr hab. Jakub Mieczkowski, dr Natalia Filipowicz z Międzynarodowej Agendy Badawczej.

Narzędzie do badania przenikania pestycydów przez skórki owoców i warzyw służące do oceny barierowości skórki.

Twórcy: prof. Lidia Wolska, dr inż. Maciej Tankiewicz z Zakładu Toksykologii Środowiska.

Aparat do zbierania kondensatów wydychanego powietrza – urządzenie do nieinwazyjnego pobierania kondensatów gazów oddechowych.

Twórcy: prof. Tomasz Bączek (kierownik jednostki) oraz dr hab. Lucyna Konieczna z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, prof. Janusz Siebert z Zakładu Medycyny Rodzinnej, dr inż. Łukasz Doliński, prof. inż. Marek Krawczuk, prof. inż. Grzegorz Redlarski z Politechniki Gdańskiej.

Innowacyjne urządzenie do wykonywania biopsji tkanek miękkich ludzkich i zwierzęcych – urządzenie służące do biopsji gruboigłowej, które w odróżnieniu od obecnie stosowanych urządzeń pozwoli na jednoczesne pobranie tkanki zdrowej i patologicznej, skracając czas zabiegu oraz minimalizując dyskomfort pacjenta.

Twórcy: prof. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz dr inż. Adam Bujnowski, prof. Jerzy Wtorek i dr inż. Lech Józefiak z Politechniki Gdańskiej.

Urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego – urządzenie złożone z sondy wyposażonej w czujniki pomiarowe oraz elektronicznej jednostki sterującej, wykorzystywane podczas resekcji zmienionych patologicznie narządów przewodu pokarmowego w celu uzyskania informacji o stopniu wysycenia tkanek tlenem. Ułatwia to przeprowadzenie poprawnego zespolenia zapewniającego prawidłowe gojenie się rany.

Twórcy: prof. Jacek Zieliński z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz dr inż. Adam Bujnowski,  prof. Jerzy  Wtorek oraz dr Tomasz Neumann z Politechniki Gdańskiej.

Na targach również były prezentowane wynalazki naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, finansowane spoza Inkubatora Innowacyjności 4.0:

DEROtator R.PAN – narzędzie chirurgiczne umożliwiające bezpieczną derotację bezpośrednią kręgosłupa w prze- biegu operacyjnego leczenia skoliozy. Urządzenie otrzymało Puchar Grand Prix oraz złoty medal w kategorii Medycyna i Biotechnologia – urządzenia, International Warsaw Invention Show 2021.

Twórca: dr hab. Rafał Pankowski z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nowy barwnik (z rodziny Safirinium-Q) do fluorescencyjnego wybarwiania warstwy rogowej naskórka – organiczny związek chemiczny do wizualizacji próbek biologicznych, w szczególności warstwy rogowej naskórka, przeznaczony do wykorzystania w branży biomedycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Srebrny Medal w kategorii Medycyna i Biotechnologia – urządzenia, International Warsaw Invention Show 2021.

Twórcy: dr hab. Jarosław Sączewski z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, dr hab. Krystyna Pieńkowska z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej, prof. Krzysztof Cal z Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, dr  inż. Joanna Fedorowicz z Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych oraz dr Dominika Krenczkowska.

Zestaw do ekstrakcji dyspersyjnej do fazy stałej oraz sposób ekstrakcji dyspersyjnej wykonany techniką druku 3D, pozwalający na całkowite i powtarzalne rozdzielenie faz ciekłej i stałej w procesie ekstrakcji dyspersyjnej. 

Twórcy: prof. Tomasz Bączek; dr Mariusz Belka; dr Szymon Ulenberg; mgr Dagmara Szynkiewicz; mgr Paweł Georgiev z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej

Mutanty punktowe czynnika B oraz białka C2 – jako sposób wzmacniania aktywności przeciwciał antynowotworowych, kompozycja farmaceutyczna oraz zastosowanie mutantów.

Twórcy: dr hab. Marcin Okrój i mgr Anna Felberg-Miętka z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii oraz dr Aleksandra Urban z Uniwersytetu Gdańskiego

Nakładkę ekranującą do dermoskopów - wyposażonych w magnesy eliminujące wpływ pola magnetycznego na funkcjonowanie kardiologicznych urządzeń wszczepialnych. Wynalazek zmniejsza natężenie pola magnetycznego do poziomu dopuszczalnego przez producentów kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych.

Twórcy: dr inż. Zbigniew Usarek z Politechniki Gdańskiej, dr Grzegorz Sławiński z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed i dr Martyna Sławińska z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed we współpracy z prof. Grzegorzem Raczakiem i prof. Ewą Lewicką z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca oraz dr. hab. Michałem Sobjankiem i prof. Romanem J. Nowickim z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii.

Wszystkie wynalazki prezentowane na targach EUROBIOTECH 2022 są objęte zgłoszeniem lub ochroną patentową polską lub międzynarodową.

Udział w targach EUROBIOTECH 2022 został sfinansowany w ramach programu ministerialnego Inkubator Innowacyjności 4.0, projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Karolina Irmgard Kądziela
 Centrum Transferu Technologii

fot. Paweł Sudara/GUMed