Dodatkowe dofinansowanie w ramach programu II 4.0

StartInkubator Innowacyjności 4.0Dodatkowe dofinansowanie w ...
Rozwiń

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał dodatkowe środki na realizację programu MEiN pod nazwą “Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Inkubator_Innowacyjności_2.0.jpg


Centrum Transferu Technologii realizuje projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 w Konsorcjum wraz z uczelnianą społką celową Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. oraz z Uniwersytetem Gdańskim.

Łączne dofinansowanie projektu wynosi obecnie 2 823 900,00 PLN, projekt realizowany jest do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Zaplanowane w ramach realizacji projektu zadania przyczynią się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4)Kontakt

tel. 58 349 10 09
tel. 58 349 11 85
e-mail: naukaibiznes@gumed.edu.pl
Budynek nr 5, I piętro, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Zapraszamy w godz. 8:30 – 14:30