MIT-Poland Seed Fund Follow Up

StartAktualności MIT-Poland Seed Fund Follo...

MIT-Poland Seed Fund Follow Up

15.11.2022

MIT-Poland Seed Fund Follow Up

Celem projektu: 

Promowanie i wspieranie współpracy na wczesnym etapie pomiędzy naukowcami z MIT i z Polski, aby doprowadzić do długotrwałych relacji i wspólnych projektów badawczych.

Co można uzyskać:

 • Nagrodę w maksymalnej wysokości 25 000 USD,
 • Fundusze tylko na podróże i spotkania – bez wynagrodzeń lub materiałów,
 • Dłuższy (2 miesięczny) lub krótszy (2×2 tygodnie) pobyt u Lockheed Martin Corporation.

Priorytetowymi obszarami tematycznymi na 2022r. są:

 • Zaawansowane materiały i produkcja,
 • Nauka o informacji kwantowej (QIS),
 • Technologie czujników (optycznych, akustycznych, radarowych)
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),
 • Systemy autonomiczne i robotyka,
 • Symulacja i nauka o danych.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia które: 

 • Mogą wnieść istotny wkład do dziedziny,
 • Są nowe lub wchodzą w nową fazę,
 • Zawierają zrównoważoną wymianę pomiędzy uczestniczącymi zespołami,
 • Wykazują komplementarność pomiędzy uczestniczącymi zespołami,
 • Angażują studentów studiów licencjackich i/lub magisterskich w znaczący sposób,
 • Są prawdopodobnie trwałe po zakończeniu okresu grantu. 

Kto może aplikować:

 • MIT wraz z polskim naukowiec aplikują razem, poprzez wspólny wniosek online,
 • Wszyscy naukowcy związani z polskimi uczelniami lub instytutami badawczymi typu non-profit (bez firmy),
 • Typowe zespoły badawcze składają się z wykładowców i post doktorantów, a także absolwentów i studentów studiów licencjackich czy magisterskich.

Aplikacje można przesyłać do 13 grudnia 2022r. za pośrednictwem:
https://mistigsf.smapply.io/prog/mistiglobalseedfunds/

 

Więcej informacji w załącznikach:

MIT_Poland_Lockheed_Martin_Seed_Fund_Info_Session_21_Sept_2022_PPT.pdf (1,22 MB); Sample_MISTI_Global_Seed_Fund_Application.pdf (104 KB); MIT_Poland_Lockheed_Martin_Flyer_2022.pdf (794 KB);