Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

StartArchiwumProjekt Nauka i BiznesPartnerzyPomorski Park Naukowo-Techn...
Rozwiń

Tutaj rosną dobre firmy

foto: T. Kamiński
foto: T. Kamiński

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni istnieje od 2001 roku. Powstał w celu zorganizowania jak najlepszych warunków dla wspierania regionalnej przedsiębiorczości o charakterze innowacyjnym.

Ideą stworzenia PPNT było skoncentrowanie na jednym terenie szeregu czynników, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw i ułatwiają innowatorom prowadzenie działalności gospodarczej. Misją Parku jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej współpracy. Od 2004 roku sferą organizacyjną działalności PPNT i jego rozwojem zajmuje się specjalnie do tego celu powołana jednostka budżetowa Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Innowacji.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to:

Innowacyjne firmy – aktualnie w ramach PPNT funkcjonuje 80 firm o znaczącym potencjale rozwojowym, pracujących w oparciu o zaawansowane technologie. Bezspornie są one faktycznym i potencjalnym miejscem zatrudnienia dla kreatywnych, wykształconych absolwentów i pracowników. Parkowe firmy reprezentują m.in. branże:

 • informatyczno-telekomunikacyjną
 • biotechnologiczną
 • ochrony środowiska – od nauk przyrodniczych, sozologii, po inżynierię środowiska i ekonomię
 • wzornictwo przemysłowe
 • multimedia
 • inne – obok firm informatycznych, biotechnologicznych, wzorniczych w PPNT rozwija się też zbiór innych, dla których wspólnym mianownikiem jest innowacyjność. Wśród nich znajdują się m.in. przedsiębiorstwa szkoleniowe i doradcze, zorientowane na nowoczesnych odbiorców swych usług. Tuż obok konstruktorzy i inżynierowie pracują nad niestandardowymi rozwiązaniami technicznymi i ciekawymi produktami
 • Sieć partnerów – PPNT NET to, współpraca partnerów na rzecz wzmacniania i konsolidowania działań na rzecz budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, na gruncie wymiany informacji i doświadczeń oraz transferu technologii. Zapraszamy do sieci PPNT NET instytucje naukowe i okołobiznesowe, stowarzyszenia oraz fundacje. Ta forma współpracy ukierunkowana jest na integrację środowisk nauki i biznesu, a w dalszej perspektywie to pierwszy krok ku przeistoczeniu PPNT w park naukowo-technologiczny trzeciej generacji i stymulacji rozwoju Gdyni i Pomorza jako ultranowoczesnego ośrodka innowacji na miarę XXI wieku.

Firmy zainteresowane współpracą z PPNT mają możliwość korzystania ze wszystkich udogodnień i usług Parku poza infrastrukturą biurową na mocy przynależności do wirtualnej sieci PPNT NET.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to także:

 • Wdrożeniowe Laboratorium Biotechnologii i Ochrony Środowiska, które powstało z myślą o studentach, absolwentach, naukowcach, a także przedsiębiorcach, którzy mogą korzystać z laboratoryjnego sprzętu i usług
 • Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, który informuje, szkoli i doradza w zakresie wiedzy patentowej oraz ochrony własności intelektualnej
 • Kompleks Konferencyjno-Wystawienniczy PPNT, obejmujący cztery nowocześnie wyposażone sale umożliwiające organizację spotkań i konferencji na najwyższym poziomie, również przy zastosowaniu wideo-konferencji, a także przestrzeń wystawienniczą – Galerię PPNT
 • Centrum Nauki Experyment, interaktywna wystawa, która poprzez zabawę w przystępny sposób przyswaja zwiedzającym wiedzę o środowisku, człowieku, fizyce, optyce.

Już w 2012 roku dzięki środkom przyznanym na rozbudowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 52 mln zł PPNT będzie sześciokrotnie większy. W wyniku inwestycji, których zakończenie planowane jest w 2012 roku, powstanie nowa, dedykowana innowacyjnym przedsiębiorcom infrastruktura o powierzchni ok. 60 tysięcy m2 obejmująca m.in. Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości, Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Dzięki rozbudowie PPNT w Gdyni rozwijać się będzie mogło ponad 300 nowych firm, znajdujących inspirację dla innowacyjnych rozwiązań w otwartym środowisku partnerskiej współpracy i dynamizujących rozwój gospodarki opartej na wiedzy – nie tylko na Pomorzu.

Lista projektów na rzecz rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości i współpracy sektorów przemysłowego i naukowo-badawczego zrealizowanych i zakończonych – przedsięwzięcia realizowane przez GCI w latach 2005-2008:

 1. „Wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębiorczości – Pomorski Park Technologiczny”.
  Cel projektu: Rozwój w Gdyni sektora innowacyjnych MSP poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. (PHARE)

 2. „CreActive NET – Creating network for development and promotion of cross-border active education of Gdynia & Klaipeda”.
  Cel projektu: stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie. W ramach projektu odbyły się międzynarodowe konferencje, wideowykłady, szkolenia oraz warsztaty dla studentów i nauczycieli. W czerwcu 2007 r. otwarto interaktywna wystawę – Centrum Nauki EXPERYMENT. (INTERREG)

 3. „Baltic Innovation Bridge – strengthening technological and business cooperation of Gdynia and Klaipeda”.
  Cel projektu: infrastrukturalne przygotowanie parków technologicznych do organizacji przedsięwzięć stymulujących nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy regionami. (INTERREG)

 4. „www.innowacje.gdynia.pl” – projekt polegający na stymulowaniu współpracy biznes – nauka poprzez spotkania branżowe (ochrona środowiska, biotechnologia, przemysł morski, otoczenie biznesu, ICT), szkolenia (transfer technologii, własność intelektualna) oraz wspieranie przedsiębiorczości (szkolenia dla MSP). (ZPORR)

Zadania i rola PPNT w Projekcie dofinansowanym z działania 1.5.2. RPO:

PPNT jest Partnerem Projektu odpowiedzialnym za:

 • współorganizację szkoleń, warsztatów i konferencji oraz zapewnienie infrastruktury dla części przedsięwzięć, która będzie odbywała się na terenie PPNT
 • stworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie PPNT (SCIENCE POINT), utworzonego w celu wzmocnienia kontaktów miedzy partnerami projektu oraz szerokiej promocji działań innowacyjnych i możliwości naukowych GUMed i Partnera Projektu
 • promowanie oferty GUMed, zapewnienie wsparcia naukowcom w kontaktowaniu się z partnerami biznesowymi, współpraca merytoryczna i kierowanie potencjalnych kontrahentów do GUMed.

KOORDYNACJA PROJEKTU ZE STRONY PPNT:

Barbara Horiszna
b.horiszna@gci.gdynia.pl
tel. +48 58 735 1241
fax +48 58 698 2199

oraz:

Małgorzata Kamińska
m.kaminska@gci.gdynia.pl
tel. +48 58 735 1141
fax +48 58 698 2199

www.ppnt.gdynia.pl
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98