O partnerach

Rozwiń

Projekt pt.: ”Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed” nosi skróconą nazwę „Nauka i Biznes” i jest realizowany w partnerstwie:

Zadania projektowe odbywają się zarówno w GUMed, jak i obu Parkach prowadzonych przez: GCI i PSSE.