Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE)

StartArchiwumProjekt Nauka i BiznesPartnerzyPomorska Specjalna Strefa E...
Rozwiń

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) została powołana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2001 o połączeniu dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych w Tczewie i Żarnowcu. Obecnie obejmuje 15 podstref położonych w trzech województwach północnej Polski: pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Łączna powierzchnia terenów strefowych to 1 161,87 ha, z czego 150 ha znajduje się w woj. zachodniopomorskim, 563,57 ha w woj. kujawsko-pomorskim, natomiast 448,3 ha – to tereny na obszarze województwa pomorskiego. Spółką zarządzającą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Działalność gospodarcza na terenie PSSE może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorcom, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie częściowego zwolnienia podatkowego. Wśród inwestorów z kapitałem polskim i zagranicznym są takie firmy, jak m.in: Flextronics International Poland, International Paper Kwidzyn, Mondi Świecie, Sharp Manufacturing Poland, Vetrex, Press-Glas i Plastica.

Strategicznym przedsięwzięciem PSSE jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T), który zlokalizowany jest w centrum Gdańska oraz w bezpośrednim sąsiedztwie największych uczelni Pomorza.

GPN-T objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej jest instytucją skupiającą wokół siebie firmy i instytucje około biznesowe. Jest to miejsce, którego działania sprowadzają się do ułatwiania i upowszechniania dostępu do wiedzy oraz zapewniania sprzyjających warunków przenikania się nauki, innowacyjnej gospodarki oraz przedsiębiorczości. Głównym celem GPN-T jest budowanie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy firmami prowadzącymi działalność na jego terenie, a instytucjami naukowymi, prowadząc do transferu technologii i innowacji, rozwoju tych instytucji i wdrożenia Strategii Lizbońskiej, mającej na celu podniesienie efektywności polskiej gospodarki.

Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Gdyńskim Centrum Innowacji rozpoczęło realizację Projektu „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”, w ramach którego odpowiedzialne jest za:

  • współorganizację szkoleń, warsztatów i konferencji dotyczących pozyskania partnerów naukowych i biznesowych, doskonalenia komunikacji w prowadzeniu firmy, komercjalizacji wyników badań naukowych,

  • utworzenie „science point” pełniącego funkcję punktu informacyjno-konsultacyjnego, którego głównym zadaniem będzie tworzenie korzystnych warunków dla efektywnej współpracy środowiska naukowo-akademickiego z administracja publiczną i środowiskiem gospodarczym,

  • zapewnienie wsparcia zespołom naukowym uczelni w nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotami gospodarczymi,

  • pomoc w komercjalizacji badań naukowych,

  • współorganizację systemu wymiany informacji oraz sieci transferu wiedzy dla medycyny, farmacji i biotechnologii.

KOORDYNACJA PROJEKTU ZE STRONY GPN-T:

Sylwia Rogoża – KOORDYNATOR
e-mail: s.rogoza@strefa.gda.pl
Tel.: 58 739 6117, faks: 58 739 6118

Katarzyna Więckiewicz – SCIENCE POINT
e-mail: k.wieckiewicz@strefa.gda.pl
Tel.: 58 739 6117, faks: 58 739 6118