Harmonogram konferencji, szkoleń i warsztatów

Rozwiń

Harmonogram konferencji, szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”

Szkolenia i warsztaty oferowane w ramach niniejszego projektu są dostępne TYLKO dla: pracowników, doktorantów, stażystów, rezydentów i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Termin/godziny/miejsce Tytuł wydarzenia Koordynator Liczba uczestników
17.09.2009
10:00 – 13:00
GUMed,
Auditorium Primum
Konferencja rozpoczynająca projekt GCI 150
28.09.2009
10:00 –
PSSE
Jak środowisko akademickie może pozyskać fundusze i partnerów do współpracy. Budowanie partnerstw, finansowanie pomysłów PSSE 100
04.11.2009
GCI
Jak przygotować i zaprezentować ofertę; jak sprostać oczekiwaniom partnera gospodarczego GCI 30
18.02.2010
PSSE
Jak skomercjalizować wyniki badań z zakresu medycyny PSSE 30
27.05.2010
PSSE
Jak założyć firmę, jak opracować biznes plan PSSE 40
18.10.2010
GCI
Jak opatentować wyniki badań i zabezpieczyć własne prawa wyłączne GCI 40
04.11.2010
GCI
Jak przygotować się do zgłoszenia patentowego GCI 30
07.12.2010
GCI
Zarządzanie projektem z branży life sciences GCI 30
17.03.2011
PSSE
Jak doskonalić komunikację z partnerem gospodarczym PSSE 30
16.06.2011
PSSE
Konferencja na zakończenie projektu PSSE 150

Wyjaśnienie skrótów:
GCI – Gdyńskie Centrum Innowacji (zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni) www.ppnt.gdynia.pl
PSSE – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (zarządzająca Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym) www.gpnt.pl