Konferencja rozpoczynająca projekt

Rozwiń
logotypy_gora.jpg

PROGRAM KONFERENCJI ROZPOCZYNAJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU pt.:

”Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”.

17 września 2009 r.
Gdański Uniwersytet Medyczny
budynek Atheneum Gedanense Novum, sala Auditorium Primum

Godzina Tytuł / Prelegent
10:00 Przywitanie gości – otwarcie konferencji
- prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
10:15 wykład otwierający – „Współpraca nauka-biznes – dlaczego warto?
- Kamil Kipiel, Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny sp. z o.o., Kraków
11:10 Idea projektu
- Izabela Kowalczyk, Business Point, Gdański Uniwersytet Medyczny
11:30 Przerwa kawowa
12:00 Gdyńskie Centrum Innowacji – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – „PPNT – Działalność wspierająca współpracę nauka-biznes w branżach life science oraz rola w projekcie
- Małgorzata Kamińska, Barbara Horiszna – Science Point
12:10 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Gdański Park Naukowo-Technologiczny – „GPNT – Działalność wspierająca współpracę nauka-biznes w branżach life science oraz rola w projekcie
- Agnieszka Iwanicka – Science Point
12:20 Zarządzanie własnością intelektualną podstawą rozwoju uczelni medycznych
- Kamil Kipiel, Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny sp. z o.o., Kraków
12:40 Dyskusja
13:00 Zakończenie konferencji

II SPOTKANIE BRANŻOWE

Bezpośrednio po konferencji (również w GUMed) odbędzie się II spotkanie branżowe dla zainteresowanych współpracą w branżach life science m.in.: biotechnologia, farmacja, kosmetyki, medycyna, chemia itd. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o.

logotypy_dol1.jpg